glavni izbornik

Reklame

regate
Prijedlog pravilnika natjecanja za Prvenstvo Hrvatske i Kup Hrvatske u jedrenju na dasci
(discipline slalom, formula, freestyle-wave)

(vrijedi od 01.01.2009. do 01.01.2010.)

1. Opće odredbe
1.1 Obveze organizatora
• Poštivanje ovih pravila u potpunosti.
• Oglas regate mora biti objavljen 14 dana prije predviđenog održavanja regate od strane Organizatora na službenim web stranicama HJS-a, matičnoga kluba i portalu www.wsurf.net.
• U slučaju otkazivanju regate organizator mora obavjestiti HJS i članove Udruge minimalno 5 dana prije predviđenog održavanja regate.
• Distribucija reklamnog materijala takmičarima.
• Dovoljno pitke vode na moru i kopnu za sve takmičare.
• Osigurati sve potrebne dozvole i odobrenja na vrijeme (HJS, Lučka kapetanija, PU).
• Podmiriti sve financijske obveze prema HJS-u u roku 7 dana nakon završetka natjecanja.
• Dostaviti sve propisane izvještaje i rezultate HJS-u i udruženju klase u roku 7 dana nakon završetka regate.
• Osigurati potreban broj sudaca u skladu s Pravilnikom HJS-a.
• Osigurati minimalno dva regatna broda od čega barem jedan snage pogonskog motora veće od 15 KS.

1.2. Prava organizatora
• Neovisnost organizatora u vezi s odlukama koje se odnose na natjecanje.
• Upotreba naziva i znaka kupa.
• Medijska prava.
• Pravo na reklamiranje po vlastitom izboru, a prema važećim Pravilnicima (ISAF, HJS, itd.).

2. Pravila natjecanja
2.1. Na natjecanjima se primjenjuju slijedeća pravila:
• ISAF Regatna Pravila 2009-2012 (RRS) izmijenjena Dodatkom B (pročišćeni tekst Windsurfing Competition Rules).
• Pravilima klasa FORMULA (IFWC) i FUNBOARD (IFCA) (slalom i freestyle).
• Važeći pravilnici HJS-a uključujući i ovaj Pravilnik.
• U slučaju nesklada između regatnih pravila prevladavaju odredbe ovog Pravilnika.
• Regate su “C” kategorije prema ISAF Kodeksu reklamiranja.

2.2. Minimalni uvjeti za održavanje regate:
• FORMULA: 7 čvorova za cijelo vrijeme trajanja predstartne procedure i natjecanja.
• FREE STYLE – WAVE: 12 čvorova za cijelo vrijeme trajanja natjecanja.
• SLALOM: 13 čvorova za cijelo vrijeme trajanja predstartne procedure i natjecanja.
• Regatni odbor je jedini odgovoran utvrditi jesu li zadovoljeni minimalni uvjeti natjecanja.
• Snaga vjetra se odnosi na minimalnu snagu vjetra u polju. Organizator je obavezan osigurati mogućnost mjerenja snage vjetra na liniji starta i cilja istovremeno.
• RO će izbjegavati startne procedure u graničnim uvjetima (min. 2 čv. više od minimalnih uvjeta).

2.3. Da bi se regata u disciplini slalom bodovala za Kup Hrvatske moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:
- najmanje 12 natjecatelja koji su verificirani od strane HJS-a mora imati valjani rezultat u najmanje jednoj utrci
- najmanje 4 natjecatelja koji su verificirani od strane HJS-a, a nisu članovi kluba koji organizira regatu, mora imati valjani rezultat u najmanje jednoj utrci

2.4. Točke 2.1., 2.2. i 2.3. ovog Pravilnika ne mogu se mijenjati od strane Organizatora.

3. Podjela natjecatelja
3.1 Natjecatelji se dijele na: muške i ženske divizije.
3.2 Kada je registrirano više od 10 natjecatelja u pojedinoj diviziji, moraju jedriti u odvojenim regatama.
3.3 Unutar divizija se mogu nagrađivati starosne divizije: Juniori i Mlađi Seniori.
3.4 Plasman natjecatelja unutar starosnih divizije izvlači se iz ukupnih rezultata pojedinih divizija.
3.5 Starosne divizije dijele se kako slijedi:
• Juniori (mlađi od 17. godina) su svi natjecatelji rođeni 1992. godine i mlađi.
• Mlađi Seniori (17 – 20 god.) su svi natjecatelji rođeni , 1989. i 1990., 1991. godine.
• Seniori (iznad 20. god.) su svi natjecatelji rođeni 1988. godine i stariji.
3.6 Mora biti prijavljeno minimum 6 natjecatelja/3 natjecateljke da bi se bodovali za odvojenu klasu ili diviziju unutar klase.

4. Klase i discipline
4.1. Prvenstvo Hrvatske i Kup Hrvatske u jedrenju na dasci uključuje tri discipline - klase:
• FORMULA
• SLALOM
• FREESTYLE-WAVE
4.2. Kad se natječe više disciplina – klasa na pojedinoj regati, ukoliko dopuštaju vremenski uvjeti, treba održati srazmjeran omjer između disciplina.
4.3. Rezultati se proglašavaju posebno za svaku disciplinu klasu.

5. Prijave i Pred – Prijave
5.1. Ispunjeni obrazac prijave mora se dostaviti Organizatoru e-poštom ili telefaxom najkasnije dva dana prije natjecanja i osobno potvrditi u uredu regatnog odbora u skladu s vremenom naznačenim u Oglasu regate, pri čemu se oprema ne mora prijaviti prilikom prijave nastupa, no mora se prijaviti najkasnije 60 minuta prije prvog sastanka jedriličara prema terminu regate iz raspisa (NOR-a) za što Organizator mora osigurati uvjete.
5.2. Naknadne prijave Organizator može (ali ne mora) prihvatiti uz naplatu 50% više startnine, što treba obavezno naznačiti u Oglasu regate.
5.3. Startnina se naplaćuje prema važećem Pravilniku HJS-a, za Državna prvenstva vrijedi poseban Pravilnik.
5.4. Ukoliko se natjecatelj ne prijavi u vrijeme propisano u uputama za jedrenje nema pravo ostvarivanja plasmana sa te regate.

6. Odgovornost
6.1. Natjecatelji sudjeluju u svim jedrenjima na vlastitu odgovornost. Organizator, ISAF, IFWC, IFCA, IWA, HJS ili bilo koji od zastupnika i službenih lica navedenih organizacija, sponzor ili bilo koji od zastupnika ili njegovih službenih lica neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne povrede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.
6.2. Potpisom Prijave natjecatelj, vlasnik opreme ili njegov predstavnik prihvaća sva Pravila koja se primjenjuju na regati.

7. Oprema
7.1. Prijavljena oprema mora udovoljavati pravilima klase. Odgovornost za udovoljavanje Pravilima leži na vlasnicima ili natjecateljima samim.
7.2. Za disciplinu slalom se mogu koristiti sve daske čija širina ne prelazi 85 cm, jedra čija površina ne prelazi 10,0 m2 i perajice čija duljina ne prelazi 60 cm, a prema specifikaciji proizvođača.
7.3. Za klasu Formula zabranjena je upotreba svih elektroničkih naprava (GPS, satovi s elektronskim kompasom, elektronički kompasi, itd.) osim onih kojima je jedina funkcija mjerenje vremena.
7.4. Za disciplinu slalom svaki natjecatelj može prijaviti najviše 2 daske i 3 jedra bez ograničenja na korištenje broja perajica koje se prijavljuju za pojedinu regatu.
7.5. Sva prijavljena jedra pojedinog natjecatelja moraju biti jasno označena (slova i brojevi moraju biti na kontrastnoj podlozi) i imati istu oznaku (broj) koji dodjeljuje HJS odnosno udruženje klase.
7.6. Dodatna ograničenja se moraju objaviti u oglasu regate.

8. Medijska prava i reklamiranje
8.1. Natjecatelji, vlasnici i njihovi gosti daju Organizatoru sva prava korištenja fotografija, video i audio zapisa osoba, dasaka i opreme prije, za vrijeme i nakon natjecanja u medijima, uključujući reklame, press materijale, za bilo kakve promidžbene aktivnosti ili press obavijesti.
8.2. Svaki natjecatelj koji ističe reklamu po vlastitom izboru mora predočiti odobrenje za reklamiranje, izdano od strane HJS-a, prilikom prijave.
8.3. Svaki natjecatelj / daska mora isticati reklamu po zahtjevu Organizatora a prema ISAF Kodeksu reklamiranja i pravilniku o reklamiranju HJS-a.

9. Poredak i bodovanje
9.1. Bodovanje će se vršiti u skladu sa ISAF RRS dodatak A, sustav niskih bodova. 9.2. Valjanost rezultata:
• Rezultat natjecanja u klasi Formula je valjan za Kup Hrvatske nakon jedne odvožene regate.
• Rezultat natjecanja u klasi Slalom je valjan za Kup Hrvatske nakon dvije završene serije.
• Rezultat natjecanja u klasi Freestyle-Wave je valjan za Kup Hrvatske valjan nakon jedne završene serije.
• Rezultat natjecanja u klasi Slalom je valjan za Prvenstvo Hrvatske nakon tri završene serije.

10. Poredak u Kupu
10.1. U ukupni poredak u Kupu Hrvatske biti će uvršteni samo verificirani hrvatski natjecatelji.
10.2. Na regatama koje se boduju za Kup Hrvatske, rezultati za Kup biti će izračunati na način da se izuzmu strani natjecatelji tj. boduju se samo hrvatski natjecatelji prema Točki 10.2 ovog Pravilnika.
10.3. Natjecatelji koji nisu sudjelovali na regati dobit će ukupno maksimalni broj bodova. Ukupno maksimalni broj bodova čine ukupan broj verificiranih natjecatelja u Kupu Hrvatske uvećan za dva dodatna boda.
10.4. Bodovi rezultata sa svih regata (osim odbačenih, vidi 10.6) biti će zbrojeni i natjecatelj s najmanjim brojem bodova je pobjednik Kupa.
10.5. Natjecatelji će moći odbaciti najslabije rezultate u sezoni i to po sljedećem ključu:

Broj valjanih regata u Kupu Broj odbačenih regata u Kupu
1 - 2 0
3 - 4 1
5 - 6 2
7 - 8 3
9 - 10 4
11 - 12 5
13 - 14 6
15 - 16 7

10.6. Izjednačeni rezultat će se rješavati u skladu s ISAF RRS B8.8, izjednačenost serija.
10.7. Ukoliko se iz opravdanih razloga regata prijavljena HJS-u ne može održati na planiranom mjestu, organizator regate istu može preseliti na alternativnu lokaciju što obavezno mora biti navedeno u raspisu regate.

11. Uvjeti takmičenja
11.1. Klasa Slalom:
• Na polju u obliku osmice na startu može biti maksimalno 16 natjecatelja.
• U idući krug napreduje 30-50% prvoplasiranih iz eliminacijskih serija.
• Veliko finale se ima održati prije finala poraženih.
• Za downwind slalom nema ograničenja u broju takmičara na startu.


Hrvatski Kup - kalendar windsurf regata 2009.


(c) WSurf 2009. Sve prijedloge, sugestije i komentare šaljite webmasteru.